Pumpar för däcktvätt

Däckstvättpumpar för pumpning av rena och förorenade vätskor. Bra däckstvättpump för inlandssjöfart och för applikationer som bevattning, dränering och som kylvätskepump för industrin. Scheepvaartcenter är en leverantör av Alpha, Desmi, Hewa, Stork, Ulex och Victor.

Se även hela pumps erbjudande.

Visar 1–12 av 78 resultat